Žolčne kisline

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Žolčne kisline so končni produkt katabolizma holesterola in njegova edina pot iz organizma. Nastajajo v jetrih iz holesterola z zaporedjem številnih reakcij, ki jih katalizirajo predvsem različni citokromi P450.

Vse žolčne kisline se sintetizirajo v jetrih iz holesterola (primarne žolčne kisline), encimi bakterij v lumnu črevesja pa jih lahko modificirajo (sekundarne žolčne kisline) na mestu 7 v obročni strukturi kisline. V jetrih so tako primarne kot sekundarne žolčne kisline vezane na glicin ali taurin z izopeptidno vezjo. Ti derivati se imenujejo glicero- in taurokonjugati in v taki obliki se izlocajo v žolč. V tej konjugirani obliki so žolčne kisline ionizirane v večjem območju pHja. V črevesju se lahko izopeptidne vezi hidrolizirajo in žolčne kisline se tako sprostijo iz konjugata.


Žolčne kisline krožijo po telesu, približno 5-14 krat na dan prepotujejo pot med jetri in lumnom tankega črevesja. Večina resorbcije žolčnih kislin poteka s pomočjo pasivne difuzije vzdolž tankega črevesja. Spodnji del ileuma pa vsebuje tudi specializirane kotransportne sisteme, pri katerih je prehajanje žolčnih kislin v portalno kri povezano z prehajanjem natrija.

Kadar zaužijemo hrano se iz žolčnika in jeter sprostijo žolčne kisline v zgornji del tankega črevesja, potujejo navzdol po lumnu tankega črevesa, kjer jih v spodnjem delu epitelijske celice zopet reabsorbirajo v portalno kri, iz katere jih ponovno izločijo parenhimske celice jeter. Ta proces se imenuje enterohepaticna cirkulacija. Koncentracija žolčnih kislin v krvi je največja med obedom, ko je enterohepaticna cirkulacija najbolj aktivna.


Viri

[1] Bile acid

[2] Holesterol

[3] Secretion of Bile and the Role of Bile Acids In Digestion

[4] Steroidni hormoni

Personal tools