3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Virus vezikularnega stomatitisa (VSV)[1] je arbovirus, ki ima obliko metka oziroma naboja.

Z nekaterimi genskimi spremembami ima potencial za zdravljenje raka in virusa HIV. K boljšemu poznavanju strukture tega virusa so pripomogli raziskovalci univerze UCLA, ki so se lotili podrobne analize oblike virusa in vzrokov za njo.

Osnovno obliko sestavljata konica naboja (bullet tip) in trup naboja (trunk). Celoten virus sestavlja več plasti. Zunanjo plast sestavlja lipidni dvosloj z ovojnim proteinom G. Trimeri G proteina so oblikovani v G konice, ki se simultano vežejo s tremi sosednjimi M proteini. M proteini sestavljajo naslednjo plast, ki jo imenujemo matriks. Ti proteini so sestavljeni iz dveh domen, Mctd in M-hub. Ti dve domeni in interakcije med njima tvorita nekakšen okvir, ki daje oporo in obliko celotnemu virusu. M proteini so povezani v vijačnico, ki se ovije okoli nukleokapsida. Nukleokapsid se nahaja v notranjosti virusa. Sestavljata ga nukleoprotein N in virusna RNA[2].

Vse te plasti sodelujejo pri izgradnji virusa v obliko metka. Virus začne nastajati z nukleokapsidnim trakom, ki se zvije v dekamerski obroč, kateri je potem fizično prisiljen k zvijanju do končne oblike naboja. Na nukleokapsid, ki nastane, se nato vežejo M podenote v smeri od konice proti trupu in s tem ustvarijo primerno površino, na katero se lahko vežejo G trimeri in membrane.

Personal tools