ATPaze

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

ATPaza (adenozin trifosfataza, fosfohidrolaza) je skupina encimov, ki katalizirajo hidrolizo ATP v ADP in fosfatni ion, torej katalizirajo cepitev fosfoanhidridnih vezi. Reakcija je eksotermna, zato povzroča sproščanje energije, ki jo lahko celica porabi na različne načine.

Glede na mehanizem delovanja delimo ATPaze v tri skupine.ATPaze tipa F služijo transportu protonov v mitohondriju za sintezo ATP, ATPaze tipa V pa za ustvarjanje kislega okolja v lizosomu.

ATPaze tipa P imajo kot glavno funkcijo transport ionov. Vgrajene so v celično membrano ali v membrano endoplazemskega retikuluma in uravnavajo koncentracije metabolitov, jih transportirajo iz ene strani membrane na drugo, navadno proti koncentracijskemu gradientu, lahko pa tudi služijo za izločanje odpadnih snovi iz celice. Ena najvažnejših ATPaz na plazemskih membranah vseh evkariontskih celic je črpalka Na+/K+ ATPaza, ki pripomore k vzdrževanju različnih koncentracij kalija in natrija v notranjosti in zunanjosti celice, saj z aktivnim antiportom omogoča transport Na+ iz celice in K+ v celico.[1] To privede do nato razlike v elektrokemijskem potencialu, kar je živčnih celicah ključno za nastanek živčnega impulza. Poleg natrijeve/kalijeve črpalke obstajajo tudi druge ATPaze, na primer Ca++ in H+/K+.


Viri

http://www.ebi.ac.uk/interpro/potm/2005_12/Page2.htm

Temelji biokemije; R.Boyer; Ljubljana, Študentska založba, 2005 (str.235-236)

Personal tools