Agrin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Agrin (skica) je večdomenski heparansulfat proteoglikan (HSPG), ki je ključni organizator za indukcijo postsinaptične specializacije pri živčnomišičnem stiku. Ta dejavnost je posredovana z receptorji izraženimi v mišičnih vlaknih. Ima devet domen, ki so po sestavi podobne inhibitorjem proteaz. Vezava agrina na bazalne membrane zahteva N-končno domeno (NtA).

Agrin je poimenovan glede na vključenost v skupek receptorjev za acetilholin med sinaptogenezo. Pri človeku ta protein kodira gen AGRN. Protein je zelo negativno nabit in večji od 500 kDa. Izračunana relativna molekulska masa njegovega osrednjega dela je večja kot 200 kDa[1].

Agrin sintetizirajo in izločajo motonevroni na mejnem aksonu in se veže na receptorje prisotne v mišičnih celicah. Poleg motnevronov agrin izloča še veliko drugih živčnih končičev v živčnem sistemu.

Agrin igra vlogo pri Parkinsonovi bolezni. Veže se s proteinom α-sinukelinom preko njegove heparansulfatne glikozaminoglikanske verige, omogoči strukturne spremembe v α-sinukelinu v strukturi β-ploskve in poveča netopnost proteina α-sinukelina[2]. Agrin se različno izražen pojavlja na vrhnji površini epitela in deluje kot povezovalni receptor za HIV-1[3].

Viri

Zunanje povezave

Personal tools