Aneksin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

Aneksin

Aneksini, znani tudi pod imenom lipokortini, so skupina celičnih proteinov, ki jih povečini najdemo v evkariontskih organizmih. Večinoma so v celici, redko kdaj pa tudi v krvi. Njihova funkcija je vezava kalcijevih ionov z fosfolipidi, aktivirajo pa jih glikokortikoidi. Prvič so jih odkrili konec 1970-ih.


Sturktura

Sestavljeni so iz 2 glavnih domen (shema molekule aneksina).

Prva domena, ki je zelo podobna pri vseh tipih aneksinov, je sestavljena povečini iz alfa vijačnic ter močno stisnjene osrednje domene proteina, kjer je vezavno mesto za kalcijeve ione. Ima tudi centralno hidrofilno poro, ki predstavlja kanal za kalcijeve ione. Druga domena je za razliko od prve zelo odvisna od tipa aneksina ter najverjetneje natančno opiše individualne lastnosti aneksina in vivo.

Mesto v celici

Najdemo jih lahko v membrani, jedru ter v kosteh.

V membrani so so razporejeni večinoma tam, kjer je več kalcijevih ionov, saj je njihova vezava močno odvisna od količine kalcijevih ionov, kar indicira heterogeno razporeditev kalcijevih ionov znotraj celice. V jedru lahko najdemo aneksine tipa II,V in XI. Njihova količina variira, odvisna je lahko od tirozin-kinaze, ki katalizira sintezo aneksinov (predvsem tipa II in V). V kosti lahko najdemo aneksin predvsem v veziklih kostne matrike, igrali pa naj bi vlogo pri vstopu kalcijevih ionov v vezikle.


Viri

Annexins: From Structure to Function

Annexines

Annexin - Wikipedia (angl.)

Personal tools