Antimicin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Antimicin


Antimicin (slika) je antibiotik, ki ga proizvajajo vrste iz rodu Streptomyces in je eden glavnih inhibitorjev respiratorne verige v mitohondrijih poleg rotenona, amitala (izoamil etil barbiturat), cianida in ogljikovega monoksida. Deluje tako, da zavira tok elektronov iz citokroma b do citokroma c1 (slika) (del redoks sistema). Znanstveniki so odkrili, da ima toksičen efekt predvsem za sesalce in insekte pa tudi na vse ostale organizme, ki dobivajo energijo s celičnim dihanjem v mitohondrijih.

Obstaja 6 tipov antimicinskih kompleksov, to so antimicin A1 (C28H40N2O9 -> protiglivično in protivirusno sredstvo), antimicin A2 (C27H38N2O9 -> protiglivično sredstvo), antimicin A3, antimicin A4 (C25H34N2O9 -> protiglivično srdestvo), antimicin A5 (C24H32N2O9 -> protiglivično sredstvo) in antimicin A6 (C23H30N2O9 -> protiglivično sredstvo). V skupino antimicin A3 spadata dva tipa bioloških molekul in to sta blastomicin (C26H36N2O9 -> protiglivično, protivirusno in protitumorsko sredstvo, ki ga proizvajajo bakterije S. blastmyceticus) in deisovalerilblastomicin (C21H28N2O9 -> protiglivično sredstvo).

Antimicin je slabo topen v vodi, topen je v kloroformu in vodni mešanici organskih topil, kot so aceton idr. V alkoholnih raztopinah odlično fluorescira, zato se to lastnost uporablja za antimicinske teste.


Viri


  • P. Karlson: Biokemija: 10. izdaja, državna založba Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 1980, stran 191
  • Bycroft, Barrie W.: Dictionary of antibiotics and related substances: New York : Chapman and Hall; London, 1988, stran 128
  • Antimycin
Personal tools