Avksini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Avksini so fitohormoni, ki pospešujejo rast rastlin v višino. Avksini lahko pospešujejo rast poganjkov, pospešujejo vkoreninjenje, lahko pa tudi zavirajo rast korenin. Kateri izmed teh procesov bo potekel, je odvisno od koncentracije avksinov. Najpomembnejši avksin je beta indolocetna kislina (indol-3-ocetna kislina, IAA), ki pri višjih rastlinah nastaja iz aminokisline triptofan in se pod vplivom svetlobe razgrajuje. Avksini se neprestano sintetizirajo v rastnem vršičku stebla in potujejo navzdol predvsem skozi parenhimske celice, delno pa tudi po floemu.

V rastlinah, ki so okužene z glivo, bakterijo ali virusom, se koncentracija avksina poveča. Kot posledica povišanja ravni avksina se v rastlini poveča prožnost celične stene in tako omogoči boljšo dostopnost pektina, celuloze in proteinskih komponent celični steni, kar pa lahko povzroči pospešeno razgradnjo celične stene s pomočjo patogenih encimov. Iz tega lahko sklepamo, da povišanje ravni avksina povzroči zaviranje lignifikacije v tkivih. Povišana koncentracija avkisna v okuženih tkivih lahko posredno vpliva na intenzivnejše dihanje rastline, saj avksin neposrdeno vpliva na celično permeabilnost, kar povečuje transpiracijo.


Vira

Personal tools