Azokazein

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Je nespecifičen substrat za različne endopeptidaze,to je encimov, ki cepijo nekočne peptidne vezi. Če gre za peptidne vezi beljakovin, jih imenujemo tudi endoproteaze. Pripravlja se z obarvanjem kazeina ob dodatku sulfanilne kisline. S hidrolizo kazeina sprostimo azo obarvanje v medij, kjer je zaznan z absorbanco pri 440 nm. Azokazein je derivat naravnega proteina kazeina (produkta kravje mlečne žleze), pri katerem so stranske verige tirozina in histidina povezane s sulfanilamidom v alkalnem, z dvojno dušikovo vezjo. Takšna vezava daje omenjenemu proteinu intenzivno rumeno barvo. Uporablja se ga za kvantitativno merjenje proteazne encimske aktivnosti, pri kateri ga uporabimo kot substrat. Intenziteta barve dosežena pri poskusu je sorazmerna razgrajenemu azokazeinu v vzorcu, ta pa proteolitični aktivnosti vzorca. Koncentracija razgrajenega azokazeina je posledica delovanja encimov v vzorcu. Azokazein je lahko uporabljen za test vseh endopeptidaz (kot tudi bakterijskih bazičnih proteaz, tripsina, bromelaina), ki delujejo na kazein. Je tudi vnetni povzročitelj amiloidoze amiloida A ( tj. kopičenje fibril beljakovine amiloid A v organih v telesu ) pri poskusih z živalmi.


Viri:

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_grm_simona.pdf
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_sval_borut.pdf
http://www.megazyme.com/downloads/en/data/S-AZCAS.pdf

Personal tools