Biokem-3

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Na 3. stopnji poteka enovit triletni doktorski študijski program Kemijske znanosti s tremi smermi: Kemija, Biokemija in Kemijsko inženirstvo. Prvi študenti se bodo vpisali v študijskem letu 2009/10. Splošni podatki o študiju in posameznih predmetih so dostopni na statičnih straneh FKKT UL.

Razen splošnih obveznosti (uvajalni seminar, strokovno izpopolnjevanje, seminarji iz predavanj, predstavitev teme, doktorska raziskovalna naloga in zagovor) morajo študenti opraviti še obveznosti pri 3 izbirnih predmetih iz nabora 23 na FKKT, lahko pa tudi na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini ob soglasju mentorja.

Izmed izbirnih predmetov so za smer Biokemija verjetno najbolj zanimivi predmeti:


  • Izbrana poglavja iz biokemije
  • Moderne metode in tehnike v biokemiji
  • Sodobni NMR pristopi v karakterizaciji spojin
  • Izbrana poglavja iz biotehnoloških procesov
  • Izbrana poglavja iz okoljskega inženirstva
Personal tools