Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Vpišite imena članov posameznih skupin za leksikografske opise (Biokemiki1 2009/10)!
Rok za vpis članov skupine (vsaka skupina ima 2 študenta) in vpis naslovov tem bo določen kasneje (rok 1).
Pred vpisom svoje teme preverite, da je ni izbral in vpisal že kdo drug!.
Če ste v dvomih, kako vpisati podatke, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov. Vrstni red skupin ni povezan z roki, saj imate vsi isti rok za oddajo (rok 2).

Contents

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Skupina 9

Skupina 10

Skupina 11

Skupina 12

Skupina 13

Skupina 14

Skupina 15

Skupina 16

Skupina 17

Skupina 18

Skupina 19

Skupina 20

Personal tools