Biomedicina

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija Biomedicine, ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.

Izmed temeljnih predmetov FKKT delno pokriva modul Struktura in funkcija proteinov (izr. prof. Dolinar), sicer pa pokrivamo tudi več izbirnih predmetov. V okviru 2. modula temeljnega predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije so na spletu dostopni podatki o seminarjih pri izr. prof. Dolinarju. Stari seminarji so na portalu Open Wet Ware.

Personal tools