Biomedicina

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija Biomedicine, ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.

Izmed temeljnih predmetov sodelavci FKKT delo pokrivajo modul Struktura in funkcija proteinov (prof. Jerala, doc. Dolinar) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije, ki ima sicer tri module.

Seminarji pri doc. Dolinarju so predstavljeni tudi na spletu.

Personal tools