Celobioza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Celobioza je ogljikov hidrat, ki spada v podskupino disaharidov. Disaharidi so sestavljeni iz po dveh monosaharidnih enot, povezanih z glikozidno ali estersko vezjo, pri čemer izstopi ena molekula vode. Celobioza ima formulo [HOCH2CHO(CHOH)3]2O (molekulska masa je 342,3g/mol), nastane pa s povezavo dveh molekul glukoze, povezanih z β(1-4) glikozidno vezjo.

Celobioza ima enake lastnosti kot maltoza, razlikuje pa se po tem, da je ne more ustvariti človeški organizem, temveč samo rastlinojeda bitja ter po glikozidni vezi na anomernem C-atomu. V naravi se ne nahaja v prosti obliki. Celobioza spada med reducirajoče disaharide, saj ima eno anomerno skupino svobodno oziroma ima prosto glikozidno skupino na C1 atomu. To lahko kemijsko tudi dokažemo s Tollensovim in Fehlingovim reagentom. Glukoza namreč z reagentom reagira pozitivno, se spremeni v rdečo barvo, medtem ko saharoza, pri kateri estrsko skupino tvorita obe OH skupini na anomernima C-atomoma, z reagentom ne reagira. Prav tako je celobioza razgradni produkt celuloze, torej jo pridobivamo s kislo ali encimsko hidrolizo celuloze ali iz materialov, bogatih s celulozo (kot so bombaž, juta ali papir).

Celobioza ima osem alkoholnih skupin in tri eterske vezi, slednje pa so povzročile močne vodikove vezi, zato je celobioza topna v nepolarnih organskih topilih. Človeški organizem pa je ne sprejema, torej za človeka nima pomena. Tako kot vsi ostali reducirajoči disaharidi tudi celobioza s hidroksilno skupino načeloma reagira tako, kot monosaharidi: tvori estre (recimo z acetanhidridom acetatne estre) in etre (z dimetilsulfatom polimetilne).


Viri:

http://www.answers.com/topic/cellobiose-1

http://www.3dchem.com/molecules.asp?ID=56

• Stanley H. Pine, (1984). Organska kemija. Zagreb: Školska knjiga.

• R. Boyer, (2005). Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba.


Povezave:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cellobiose

http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures/_uploads_wiki/c/Cellobiose.JPG

Personal tools