Ceramid

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ceramid je lipidna molekula, sestavljena iz maščobne kisline in sfingozina. Najti ga je mogoče v prosti obliki, ali vključenega v bolj kompleksne lipide, kot so sfingomielin ali glikosfingolipid. Ceramid najdemo predvsem v celičnih membranah in lahko deluje kot signalna molekula, saj regulira apoptozo, celično smrt, staranje celice.

Sinteza ceramida

Ceramid se sintetizira na tri načine:

Hidroliza sfingomielina: encim sfingomielinaza katalizira hidrolizo sfingomielina v ceramid. Posledica te metode je ta, da je cilj ekstracelularnih signalov celična membrana, kar povzroči celično smrt.

De novo: Ta sinteza se prične s kondenzacijo 3-keto-dihidrosfingozina, ki se reducira v dihidrosfingozin . Le-ta se s pomočjo encima pretvori v dihidroceramid. Z desaturazo dihidroceramida se nato proizvede ceramid. Sinteza De novo poteka v Endoplazmatskem retikulumu. Preko veziklov ali proteina CERT se nato prenese do Golgijevega aparata, kjer lahko poteče metaboliza do drugih sfingolipidov.

Tretja pot poteka predvsem v lizosomih in sicer gre za postopno degradacijo sfingolipidov in glikosfingolipidov v kislem okolju, kar povzroči postopno sproščanje monosaharidnih enot. Ob pomoči sfingomiolinaze se te pretvorijo v ceramid.

Zunanje povezave

File:Ceramid.svg

Viri

Personal tools