Ciklični AMP

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

cyclic AMP; cyclisches AMP, okrajšava cAMP, je ciklični adenozin monofosfat v katerem sta hidroksilni skupini na mestih 3' in 5' povezani v ciklični fosfodiester. Kratkoživi, zelo reaktivni in nestabilni cAMP je primer sekundarnega obveščevalca, ki znotraj celice prenaša sporočilo primarnega obveščevalca, to je hormona. Ko v celici nastane cAMP ali kakšen drug sekundarni obveščevalec, se sproži veriga reakcij. Najdemo ga praktično v vseh celicah. Nastane kadar se ATP s pomočjo encima adenilat-ciklaze direktno pretvori v ciklično obliko AMP imenovano cAMP (slika molekule cAMP) in se difosfatna skupina (PO4)2 direktno odcepi od ATP: ATP => cAMP + (PO4)2. Pri razgradnji se cAMP pretvori v AMP pod vplivom encima fosfodiesteraze katerega inhibitor je kofein. CAMP sodeluje tudi pri indukciji prepisa določenih genov v produkte saj se sintetizira, ko določeni senzorji v membrani zaznajo spremembo v okolici in po eni strani aktivira proteinske kinaze (encimi, ki lahko fosforilirajo tarčne encime in na ta način spremenijo njihovo aktivnost), po drugi strani pa lahko tak sekundarni prenašalni signal kot je cAMP sodeluje na nivoju izražanja genov. Na indukcijo cAMP lahko vplivajo različni stimulansi (vplivi iz okolja), eden od njih je izraba glukoze iz gojišča, lahko pa se izrabi tudi kakšna druga hranilna snov in sproži ta signal (poraba N2) ali pa na indukcijo vplivajo fizikalni dejavniki, kot so temperaturni šok, hipoosmotski šok, oksidacijski šok.

Viri

http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=d6dbb434702a4b519a8b77993cd3524c
http://novebiologije.wikia.com/wiki/Z_G-proteini_povezani_receptorji
http://www.medicaartis.si/teorija_riboza.htm

Personal tools