Cinkov prst

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Cinkovi prsti so posebne samostojne domene znotraj molekul beljakovin ki, stabilizirajo strukturo številnih beljakovin.

Cinkovi prsti so tudi eden od transkripcijskih faktorjev in tako uravnavajo izražanje različnih genov.


Aktivacija genov pri mnogoceličarjih je dandanes ena izmed najaktualnejših tem. Vse celice nosijo enak genski zapis, a se kljub temu diferencirajo v različna tkiva. Njihova usoda je odvisna od tega, katere kombinacije genov so aktivirane. Preden se gen aktivira, se morajo na njegov del – promotor – pripeti številni proteini, ki jim s skupnim imenom pravimo transkripcijski faktorji. Ta sistem deluje kot stikalo, ki omogoča encimu prepis genske informacije z DNA na RNA. S transkripcijo nastala RNA največkrat služi kot predloga za sintezo proteinov (m-RNA), včasih pa je že RNA končni produkt.

Tu se pojavlja vprašanje, kako transkripcijski faktor najde ustrezno vezavno mesto na promotorju oz. kako ga razlikuje od ostale množice DNA v celici. Izkazalo se je, da pri tem sodelujejo številne strukture, kot so: helix-zavoj-helix, homeodomene, levcinske zadrge. Še posebej veliko TF pa vsebujejo majhne izbokline, imenovane cinkovi prsti.

ANIMACIJA :

http://jredman.kombyonyx.com/zincfinger.m1v

VIRI IN SLIKOVNO GRADIVO :

http://www.cenim.se/345-a.html

http://www.medenosrce.net/pogled.asp?ID=1326

Personal tools