DNA ligaze

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

DNA ligaze DNA ligaza je encim in je posebne vrste ligaza, ki v celici popravlja razdvojene verige v dvojno vijačnico DNA molekulo, oziroma preprosteje povedano v sklope, ki imajo dvojni presledek ( v obeh dopolnjujočih se delov DNA). Prečiščena DNA ligaza se uporablja v genskem kloniranju, da se molekule DNA združijo skupaj. Alternativno, področje enega presledka, je določeno za drugačno vrsto DNA ligaze, ki uporablja dopolnilne sklope kot predlogo, vendar še vedno zahteva DNA ligazo za oblikovanje končnih fosfodiesterskih vezi, da v celoti popravi DNA. DNA ligaza se uporablja, tako pri popravljanju DNA, kot tudi pri podvajanju DNA[1]. Poleg tega je zelo uporabna v molekularni biologiji, kjer v laboratorijih izvajajo poskuse genske rekombinacije.

MEHANIZEM LIGAZE Mehanizem DNA ligaze je oblikovanje dveh kovalentnih foslodiesterskih vezi med 3' hidroksilnim koncem enega nukleotida, z 5' fosfatnim koncem drugega nukleotida. Da ligaza reagira je potreben ATP in reakcija poteka v treh korakih: (1) adenilacija (dodatek AMP), za ostanek v aktivnem mestu encima, sprosti se pirofosfat. (2) prenos AMP do 5' fosfat, tako imenovanega donorja, kjer se oblikujejo pirofosfatne vezi. (3) oblikovanje fosfodiesterske vezi med 5' fosfatnim donorjem in 3' hidroksilnim aceptorjem, ki se sprimeta z leplivimi konci. [2]


Viri: [3]

Personal tools