Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Starostno povezane bolezni so naraščajoč problem v zahodnem svetu zaradi daljše povprečne življenjske dobe človeške populacije. Glavni cilj je bil ugotoviti, katera naravna hrana vsebuje velike količine antioksidantov. Na začetku poskusa so uporabili podgane stare 10 mesecev. Bile so naključno porazdeljene v tri skupine po 20 živali, ki so bile hranjene z različno dieto (visoko-maščobna AIN 76 dieta). Ena skupina podgan je bila hranjena z dieto, ki je vsebovala lipidne komponente, ki so bile pridobljene iz koruznega olja (CO), druga skupina je uživala ekstra-deviško olivno olje z naravnimi antioksidanti (H-EVOO) in tretja skupina isto ekstra-deviško olivno olje, ki so mu bile odvzete fenolne komponente (L-EVOO). Največja patologija je bila zamaščenost jeter, ki je bila huje izražena pri živalih, ki so uživale olivno olje. Rezultati biopsije so pokazali porast tumorjev hipofize in ulcerativnih dermatitisov s staranjem. Ravni DNA zlomov, FPG strani in TBARS v jetrih se niso spremenile. Raven DNA oksidiranih baz (FPG strani) v levkocitih je bila nižja pri H-EVOO v primerjavi z CO in L-EVOO. TBARS so bili občutno nižji pri H-EVOO. V tej raziskavi so ugotovili, da dolgotrajno uživanje olivnega olja vodi k debelosti, lipidni degeneraciji jeter in odpornosti na inzulin.

Personal tools