Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Večkrat učitelji in člani Slovenskega biokemijskega društva dobivamo obvestila o podiplomskih študijih v tujini, ki bi utegnila biti zanimiva za koga iz višjih letnikov in za absolvente.

Doktorski študiji

Magistrski študij

Personal tools