EF-dlan (EF-hand)

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

EF-dlan oziroma EF-hand je strukturna domena proteina, ki vsebuje motiv vijačnica-zanka-vijačnica, sestavljen ponavadi iz dveh alfa vijačnic (E-vijačnica in F-vijačnica) in kratke zanke (običajno okoli 12 aminokislin), ki veže kalcijeve ione. (slika dveh alfa vijačnic in zanke)

Ta motiv je v obliki razširjenega palca in kazalca človeške roke (slika EF-dlani), kjer so kalcijevi (2+) ioni koordinirani ligandi znotraj zanke. Zanka lahko sprejme kalcij ali magnezij z različnimi geometrijami: magnezij se običajno veže z šestimi ligandi v oktaeder, medtem ko pa sedem ligandov na ogljiščih peterokotne bipiramide koordinira kalcij.

Ime sta zasnovala Kretsinger in Nockolds, pred več kot petindvajsetimi leti, kot grafični opis vezave kalcija v proteinu parvalbumin. Vezava kalcija lahko povzroči potencialne premike (npr. raztegljivost polipeptidov), ki jih zaznamo v obliki razširjenega palca in kazalca. Funkcije proteinov ki vsebujejo EF-dlan motive so:

-kalcijevi pufri v citosolu

-prenos signalov med celičnimi predelki in mišičnim krčenjem

Družina proteinov z EF-dlan motivom ima vsaj še 66 poddružin. Ti proteini so razdeljeni v dve glavni skupini:

-kanonične EF-dlani

-Navidezne EF-dlani

Motiv EF dlani se pojavi naprimer v signalnem proteinu kalmodulinu in v mišičnem proteinu troponinu-C.

Viri in Literatura

Personal tools