Ekvinatoksin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

Zgodovinski pregled

[Ekvinatoksin][1]je bil prvič izoliran leta 1974 iz morske vetrnice Actinia equina in je bil med prvimi izoliranimi aktinoporini. Kasneje so izolirali in opredelili tri izotoksine, ki spadajo v skupino aktinoporinov (ekvinatoksin I, II, III) Leta 1986 so izotoksine tudi biokemično analizirali in opredelili kot ekvinatoksine I, II, III. To so letalne in citolitične beljakovine, ki so velike 20 kDa, močno bazične in termostabilne do 80°C.Razgrajujeta jih pepsin in tripsin. Ekvinatoksin I je eden najmanj raziskanih, a hkrati najbolj toksičnih aktinoporinov.


Učinki ekvinatoksinov I, II, III na celičnih membranih

Ekvinatoksini povzročijo citolizo z nastankom por, zato torej sodijo v skupino aktinoporinov. Funkcionalni premer por je 1,1 nm. Pore se oblikujejo z vstavljanjem in oligomerizacijo toksinskih molekul v celične membrane. Pora sestoji iz posameznih citolizinskih monomerov in je prepustna za katione. Nastanek por vodi v koloidno- osmotski tip celične poškodbe in propad celice. Ekvinatoksin se specifično veže na membranski lipid sfingomielin.


VIRI


http://www.medrazgl.si/e107_files/public/datoteke/mr97_4_02.pdf

http://web.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/Katedra-biokemija07.pdf


Zunanje povezave


http://web.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/Raziskovalna-dejavnost.html

Personal tools