Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Protein fosfataza tipa 5 (PP5) je fosfoserin/fosfotreonin protein fosfataza. Največ ga najdemo v možganih, kjer je prisoten v citoplazmi živčnih celic. Za delovanje nujno rabi aktivatorje, to so večinoma dolge verige nenasičenih maščobnih kislin. Na C-koncu ima katalitično domeno, na N-koncu pa regulatorno s TPR domeno. Človek z Alzheimerjevo boleznijo ima 20% manj PP5 v neokorteksu možganov kot zdrav človek.

Alzheimerjeva bolezen je bolezen pomanjkanja proteinov. Vzrok je v amiloidnem proteinu beta (Aβ). To so fragmenti amiloidnega prekurzorja, ki so zaradi napačnega zvijanja v postali toksični. Skozi leta so obstajale različne hipoteze, kako bi lahko Aβ vplival na bolezen. V nedavni raziskavi so ugotovili, da se Aβ veže na baker in železo, s tem vpliva na mitohondrijsko redoks aktivnost, kar povzroči izločanje reaktivnih kisikovih zvrsti. Te odpirajo MAPK-poti, če ostanejo odprte predolgo, lahko pride do odmiranja celic. Vloga PP5 je, da z defosforizacijo inhibira MAPK in s tem zmanjša nevrotoksičnost amiloidnega proteina beta. MAPK postane aktiven zaradi reaktivnih kisikovih zvrsti. Za nastanek Alzheimerjeve bolezni obstaja še tau hipoteza.

PP5 preprečuje odmiranje celic tudi, ko je prisoten reaktiven kisik, ki ni produkt Aβ. Zato je uporaben tudi pri preprečevanju drugih bolezni kot sta kap in srčni napad .

Personal tools