Flagelin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Flagelin je posebna beljakovina, ki sestavlja bičke. To so dolgi bičasti izrastki, ki izvirajo iz bazalnega zrna v celični steni. Bakterijski bički so sestavljeni iz milijonov podenot proteina flagelina, ki se sam sestavlja v polimer, ki oblikuje dolgo spiralno zvito in votlo strukturo zunaj celice. Biček je zasidran v celično membrano z bazalnim telescem, kompleksno strukturo, ki pritrjuje biček na celico, a mu hkrati omogoča vrtenje. Zato se celica lahko premika. Pri povzročitelju borelioze, bakteriji Borelia burgdorferi, je flagelin z molsko maso 41 kDa antigen periplazemskega prostora in hkrati glavna sestavina borelijskih bičkov. Beljakovina, kot tudi gen, ki kodira flagelin, sta zelo ohranjena med vrstami. Flagelin je močan antigen, ki pri gostitelju sproži nastanek protiteles. Pri seroloških analizah lahko pride do navzkrižnih reakcij protiteles med borelijskim flagelinom in flagelinom drugih bakterij, zlasti bakterij Treponema pallidum, kar privede do lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov.


Viri

  • Simona Drev: Primerjava dveh seroloških metod pri dokazovanju Lymske borelioze. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2009. [1]
Personal tools