Glutation S-transferaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Glutation S-transferaza (GST) (kristalografična struktura GST) spadajo v družino encimov, ki so sestavljeni iz citosolskih, mitohondrijskih in mikrosomskih proteinov. Prisotni so v celicah evkariontov in prokariontov, v katerih katalizirajo veliko različnih reakcij in sprejemajo endogene substrate. So glavni razstrupljevalni encimi v fazi II, ki se v glavnem nahajajo v citosolu. Poleg katalizacije konjugiranih elektrofilnih substratov v glutationu (GSH), opravljajo ti encimi tudi veliko drugih funkcij. Imajo peroksidacijske in izomeracijske lastnosti , ki lahko ovirajo ali zaustavijo Jun N – končno kinezo (tako zaščiti celice pred peroksidom, ki povzroča celično smrt) in so sposobni nekatalitično vezati veliko število endogenih in eksogenih ligandov. Citosolični GST sesalcev so dobro opisani in so razporejeni v Alfa, Mu, Pi in Theta razrede na osnovi kombinacij meril (npr.: substrati/poseben značaj inhibitorja), primarnih in terciarnih podobnosti struktur in imunološke enakosti. Biološki nadzor teh družin je zapleten, saj določa specifične vzorce spola, starosti, tkiv in vrste. Poleg tega pa so GST- e regulirane s strukturno raznolikostjo ksenobiotikov in do sedaj, je bilo prepoznanih najmanj sto kemikalij, ki ustavljajo GST. Precejšnje število teh kemičnih zaviralcev se pojavi naravno. Nahajajo se v nehranljivih sestavinah v zelenjavi in citrusih.

Viri

Personal tools