Heksokinaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Heksokinaza


Heksokinaza je encim, ki fosforilira heksozo v heksozafosfat. V večini tkiv in organizmov je glukoza najpomembnejši substrat heksokinaze, in glukoza-6-fosfat najpomembnejši produkt.

Glukoza je edinstvena v tem, da se lahko uporablja kot vir energije, ki ga vse celice uporabljajo v navzočnosti ali ob odsotnosti molekularnega kisika (O2). Prvi korak v zaporedju reakcij razgradnje glukoze je fosforilacija glukoze, ki jo katalizira heksokinaza, to pa je priprava na poznejšo cepitev glukoze, ki celicam zagotavlja energijo.

Fosforilacija heksoz kot je glukoza pogosto omejuje številne znotrajcelične presnovne procese, kot so glikoliza ali sinteza glikogena. Fosforilacija heksoze povzroči, da se ne more transportirati iz celice.

Obstajajo štirje izoencimi heksokinaze, ki se razlikujejo po lokacijah in kinetiki glede na različnih substratov in pogojev delovanja ter fiziološke funkcije. Ti so imenovani heksokinaza I, II, III in IV ali heksokinaza A, B, C in D.

Heksokinaze I, II in III se lahko pritrdijo na zunanjo površino zunanje membrane mitohondrija, tako da se povežejo na porin ali napetostno odvisne anionske kanale. Ta vezava omogoča heksokinazi neposreden dostop do ATP, ki ga mitohondriji proizvajajo. Raven mitohondrijske heksokinaze je zelo povišana v hitro rastočih malignih tumorskih celicah, kjer so ravni do 200-krat višje kot v normalnih tkivih.


Viri:

Personal tools