Hem

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

HEM

Hem je pomembna koordinativna spojina. Sestavljena je iz substituiranega porfirinskega obroča z vključenim kovinskim ionom. Je prostetična skupina in je tako sestavni del mioglobina in hemoglobina, ki prenašata kisik, pa tudi proteinov verige za prenos elektronov, kot je citokrom c in encimov, kot je katalaza. Med hemoproteine tako sodijo hemoglobin, mioglobin, citokromi in encim katalaza. V hemu je ion Fe2+ koordiniran s porfinskim obročem, ki je štirivezni ligand.


Hem je pomemben za biološko oksidacijo ter zlasti za prenos kisika. Kot sestavina človeškega organizma je nujno potreben za življenje. Dejaven je v vseh celicah organizma s presnovo na osnovi kisika, z aerobno presnovo. Dnevno tvorimo približno 300 mg hema v kostnem mozgu, od 30 do 100 mg pa v jetrih. Manjši del ga nastane tudi v ledvicah in nadledvični žlezi. Proces tvorbe je zaporedje biokemičnih reakcij, ki je uravnavano z različnimi encimi.


Bilirubin je rumeni razpadni produkt hema. Bilirubin je pravzaprav odpadni pridobitek, ki nastane, ko rdeča krvna telesca odmrejo in hemoglobin razpade. Hemoglobin v makrofagih razpade na hem in globin; hem nadalje razpade v Fe2+, ogljikov monoksid in bilirubin, prek vmesne spojine, imenovane biliverdin.Personal tools