Homoserin lakton

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Homoserin lakton, z IUPAC imenom 3-aminooxolan-2-one je molekula pomembna za sintezo bakterijskih N-Acyl homoserin laktonov - AHL-jev, ki so pomembni za bakterijski quorum sensing pri gram negativnih bakterijah;

Opis strukture: Na osnovni furanov obroč je na mestu ena pripeta ketonska in mestu dva aminska funkcionalna skupina.

Quorum sensing, je način komunikacije med bakterijami, ki omogoča koordinacijo skupinskega obnašanja glede na gostoto populacije. Na primer: Vibrio fischeri( bioluminiscentne bakterije, ki živijo v globokomorskih ribah in drugih bitjih), pri njih quorum sensing deluje tako, da se bioluminiscenca pojavi šele, ko je kolonija dovolj velika, da je oddana svetloba dovolj močna da je uporabna za simbionta, tako se ko je koncentracija AHL-jev pdovolj visoka začne trenskripcija operona luxAB. Vsaka bakterija namreč spusti nekaj AHL-jev v okolico in tako je jasno, da je ob veliki koncentraciji bakterij tudi velika koncentracija AHL-jev.

Slika link:http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/structurefly.cgi?cid=73509&width=400&height=400


Kemijske in fizikalne lastnosti:

Molekulska masa 101.10388 [g/mol]

Molekulska formula C4H7NO2

H-Vez Donor 1

H-Vez Akceptor 3

Tautomeri 4

Naboj 0

Kiralni centri 1


Opombe: -http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=73509

-http://en.wikipedia.org/wiki/N-Acyl_homoserine_lactone

Personal tools