Imena malih bioloških molekul

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. Večinoma gre za bioorganske molekule in peptide. Predstavljeni so predlogi, ne uredniško in strokovno preverjeni načini pisanja. Pri nekaterih izrazih so v oklepajih navedeni viri. Izvirnik je vedno zapisan v angleškem jeziku na levi, poslovenjeno ime pa na desni.

Contents

A

B

C

chalcone - halkon
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]

D

dexamethasone - deksametazon
docetaxel - docetaksel

F

furimazine - furimazin
fusicoccine - fuzikokcin

L

lacticin - lakticin

M

miconazole - mikonazol

N

nisin - nisin

P

paclitaxel - paklitaksel
pyocin - piocin

R

resorcinol - resorcinol
resveratrol - resveratrol

S

siderophore - siderofor

T

thuricin - turicin

Personal tools