Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Forenzični dokazi imajo v današnji družbi vedno večji pomen. Vzorci DNA odločajo o svobodi človeka, zato je pri rokovanju z njimi bistvena natančnost in sodobna tehnologija. Napaka pri oblikovanju DNA-profila lahko povzroči, da primer ostane nerešen ali pa je oseba po krivem obtožena. Vsak človek ima svojo DNA, ki je v sodnih procesih zelo trden dokaz in je ne more zatajiti noben storilec. Vendar pa se pogosto dogaja, da preiskovani vzoci niso čisti ali pa celo vsebujejo inhibitorje PCR, ki lahko ustvarijo nepopolne ali prazne DNA-profile.

Raziskovalci na Univerzi Lund, Švedska, so skupaj s Švedskim nacionalnim laboratorijem forenzičnih znanosti (SKL) izboljšali kritičen del procesa. Prve ugotovitve, objavljene v novembrski izdaji revije BioTechniques, kažejo da izboljšana metoda ojača analize DNA, tako da negativni vzorci dajo pozitivne in uporabne DNA-profile.

Cilj raziskave je bilo izboljšati analize DNA in zmanjšati vpliv inhibitorjev PCR z uporabo DNA-polimeraz, ki jih pri forenzičnih analizah trenutno ne uporabljajo. Raziskovalci so zbrali 32 zelo zahtevnih vzorcev iz SKL arhiva, ki so z malim številom celic, malo DNA in številnimi inhibitorji pomenili veliko težavo. Z dosedanjimi metodami je bilo iz njih nemogoče dobiti sprejemljive DNA-profile, zaradi izboljšav pa je kar 28 od 32 vzorcev uporabnih.

Personal tools