Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

DNA[1] informaciji v vsaki naši celici ves čas preti nevarnost poškodb. Te so lahko posledica UV( oziroma kakšne druge oblike ionizirajočega) sevanja, napak pri celični delitvi, kemikaliji ali metabolnih produktov znotraj celic. Take okvare DNA so pogosto vzrok za številne bolezni ( najpogosteje so to različna rakava obolenja) ter celično smrt.

Zaradi tega, so celice razvile kompleksne sisteme, ki v nekaj sekundah zaznajo nepravilnosti v verigi DNA in poskrbijo, da se napake popravijo. V primerih, da so poškodbe DNA prehude, pa celica lahko sproži programirano celično smrt ( apoptozo).Ključno vlogo v apoptozi ima transkripcijski faktor p53[2], ki preprečuje preživetje okvarjenih celic. Transkripcijski faktor NF-kappaB[3] , pa ima nasprotno funkcijo kakor p53. Aktivira namreč program, ki omogoča preživetje celic s poškodovano DNA.

S pomočjo raziskave, so znanstveniki na MDC[4]ju ugotovili, da ima glavno vlogo pri aktivaciji faktorja NF-kappaB, encim PARP-1[5], ki je dejaven pri detekciji poškodb DNA. Tvori namreč signalosom, ki je bistven za aktivacijo transkripcijskega faktorja in s tem omogoča preživetje okvarjenih (oz. tumorskih) celic.Odkritja raziskave so velikega pomena v zdravstvu, saj je odkritje start signala za aktivacijo NF-kappaB velikega pomena za razumevanje signalnih poti. S pomočjo tega znanja upajo, da jim bo uspelo razviti zdravilo, ki bi onemogočilo NF-kappaB in s tem preprečilo preživetje rakastih celic ter njihovo nadaljno rast.

Personal tools