K3-Biokemijski seminar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Seminarji pri predmetu Biokemija v 3. letniku študija Kemije bodo v štud. letu 2009/10 potekali ob sodelovanju prof. dr. Metke Renko in doc. dr. Marka Dolinarja. Februarja in marca bodo na vrsti splošne teme iz biokemije in molekularne biologije, aprila in maja pa predstavitve študentskih seminarjev.

Študentski seminarji bodo potekali po pravilih, ki so navedeni v nadaljevanju. Zaradi velikega števila študentov se bo treba strogo držati časovnega razporeda.

Contents

Splošno o seminarjih

Študentsko seminarsko delo bo potekalo v obliki predstavitev. Te bodo:

 • predstavitev novice v obliki kratkega referata (5-7 minut)
 • pisna predstavitev novice (~1000 besed v Wordu)
 • kratek povzetek predstavitve na wikiju (~200 besed)

Za objavo povzetka in teme boste rabili uporabniško ime in geslo, tega pa dobite v procesu registracije.

Za predstavitev novice se (čim prej) vpišite na seznam ter si izberite termin. Vsaj tri tedne pred predvideno predstavitvijo novice boste morali docentu poslati izbrano temo, ta pa vam jo bo odobril ali pa ne, če bo menil, da ne sodi na področje biokemije oz. je neprimerna za predstavitev - v tem primeru si boste morali poiskati novo. Ko bo tema odobrena, jo boste morali vpisati na seznam in vključiti povezavo do izbrane novice na spletu.

Najkasneje dva tedna pred predstavitvijo boste morali poslati pisno predstavitev novice prof. Renkovi in recenzentoma, ki ju bo določil docent. Hkrati boste morali na spletu objaviti povzetek, povezavo do povzetka pa vnesti na seznam ter v kazalo, kjer boste svojo temo uvrstili v ustrezno področje.

En teden pred predstavitvijo boste dobili popravke, ki jih morate upoštevati pri pripravi ustne predstavitve, hkrati pa morate na dan predstavitve profesorici oddati tudi popravljeno verzijo pisne predstavitve.

Naloga

Vaša naloga za seminar je torej, da samostojno pripravite opis novice s širšega področja biokemije.

Za obdelavo novice velja naslednje:

 • Novico si izberete sami najkasneje 3 tedne pred terminom, ki ste si ga izbrali za predstavitev.
 • Preden začnete s pripravo seminarja, morate temo sporočiti docentu, ki vam bo temo odobril ali pa predlagal, da izberete drugo.
 • Novico opišete na wikiju v približno 200 besedah - kot povzetek - najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo. Povezave do slik so dobrodošle, niso pa nujne.
 • Povezavo do povzetka vnesete v poglavje po lastni izbiri na kazalo tekočega letnika.
 • Novico opišete v seminarski nalogi na ~2 straneh A4 (pisava 11, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg 900-1100 besed, pri čemer viri ne štejejo v kvoto) in z vsaj eno sliko. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Natisnjen seminar oddate 2 tedna pred predstavitvijo vsakemu od recenzentov (lahko ga pošljete po e-pošti).
 • Recenzenti v enem tednu določijo popravke in podajo oceno pisnega dela. Svojo oceno posredujejo profesorici.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki ste si ga izbrali in ga vpisali v seznam. Za predstavitev je na voljo 5-7 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve.
 • Na dan predstavitve morate profesorici oddati končno (popravljeno) verzijo seminarja v enem izvodu.

Viri

Viri za leksikografski del so lahko različni učbeniki, Wikipedija in druge enciklopedije, pregedni članki ipd. Pri tem ne prevajajte celih (od)stavkov, pač pa smiselno povzemajte vsebino. Vire je treba navesti.
Viri za novice so raziskovalne revije ali (verjetno pogosteje) spletni viri: blogi, portali z novicami s posameznih področij znanosti ipd. Nekaj uporabnih povezav za novice (dopolnite, če najdete kaj primernega!):

Časovni razpored

Za obdelavo novice si najprej rezervirajte datum predstavitve. Od tega je odvisno, kakšni bodo ostali roki. Temo, ki jo boste pripravili kot novico, sporočite profesorici najkasneje 3 tedne pred predvideno predstavitvijo, novica pa takrat ne sme biti starejša kot 1 mesec (torej če bi imeli predstavitev 15. aprila, bi povezavo do novice sporočili najkasneje 22. marca, novica pa ne sme biti objavljena prej kot 15. februarja). Pri vsaki uri so možne samo 4 predstavitve (sicer zmanjka časa za razpravo).

Nasveti za pripravo novice

V tem poglavju je opisan smiseln pristop k pripravi seminarja. Seveda lahko naredite tudi drugače; pomemben je končni rezultat, ki ga bomo tudi ocenjevali.

 1. Izberite si novico, ki ni samo sporočilo o nekem zanimivem opažanju (pogosti predlogi za seminarje so na osnovi novice tipa 'molekula A preprečuje nastajanje raka'), pač pa je vsaj nakazan tudi mehanizem delovanja. Zanimiva biokemija se začne šele od opažanja naprej - z razlago delovanja, interakcij med molekulami, fizioloških učinkov...
 2. V novici, ki bo osnova seminarja, verjetno ne bo dovolj podatkov o molekuli, ki je glavna tema prispevka. Poiščite čimveč podatkov o lastnostih molekule in njenem delovanju v celici/organizmu. Kje se izraža, na katere tarče se veže, kaj uravnava njeno delovanje? Podatke boste našli v učbenikih, Wikipediji in drugje na spletu. Enako velja, da v primerih, ko molekula sodeluje pri pojavu ali širjenju kakšne bolezni, poiščete ključne podatke o bolezni in fiziologiji, ki je s tem povezana.
 3. Kako pripraviti pisno predstavitev in povzetek, je odvisno od tega, koliko podatkov ste zbrali v prvi stopnji in kakšne tip študenta ste. Če imate malo podatkov, boste najbrž lažje najprej napisali povzetek z 200 besedami. Potem na osnovi tega pripravite razširjeni seminar z 900-1100 besedami (ta podatek preverite v Wordu). Vsak podatek iz povzetka razširite, predvsem opišite ozadje: lastnosti molekule, vpetost v biokemijske poti, lokalizacijo v celici ali organizmu, njen pomen v zdravi ali oboleli celici. Potem razložite, zakaj je odkritje iz novice, ki ste si jo izbrali, pomembno, na koncu pa vsebino novice postavite v kontekst prejšnjih navedb. Dodajte seznam virov. Če pa ste bolj tak tip, da si najprej naberete goro podatkov (ki vas včasih tudi zasuje), potem si izpisujte, ko prebirate vire, ključne podatke in na njihovi osnovi sestavite seminar (900-1100 besed). Nato iz vsakega npr. odstavka izpeljite en ali dva stavka, ki povesta bistvo, da boste prišli do kratkega povzetka (200 besed).
 4. Vire navedite tiste, ki se vam zdijo res pomembni (verjetno jih ne bo več kot ~5). Vsekakor morate navesti tudi vire slik. Pri citiranju člankov, knjig in spletnih vsebin veljajo nekatera pravila, ki jih je treba upoštevati. Navedeni morajo biti avtorji, naslov, leto izida, pri člankih iz revij naslov revije in strani, pri knjigah založba, pri spletnih virih pa datum ogleda - upoštevajte naslednje poglavje na tej strani!.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Ocenjevanje predstavitev novic

Za ocenjevanje uporabite formular. Na vsakem listu sta dva formularja, saj bo vsak študent ocenjeval dva kolega. Pri recenziranju pisnega dela izpolnite del A in ga en teden pred predstavitvijo seminarja vrnete profesorici. Na predstavitvi ga dobite vrnjenega, da izpolnite še del B.

Personal tools