KI-1

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Študij kemijskega inženirstva na 1. stopnji

Na tej strani so samo povezave do tistih predmetov, ki imajo svoje spletne strani ali svoj wiki. Za splošne opise si oglejte splošni predmetnik in povezave na njem.
Vsi predmeti imajo po 5 kreditnih točk (ECTS = KT), kar ustreza ~150 uram dela (kontaktne ure, priprava poročil, seminarjev in študij za izpit). Izjema je Praktikum iz kemijskega inženirstva (10 KT ali 300 ur dela) in diplomsko delo, ki ima 15 KT (~450 ur dela).

Contents

1. semester

(1) izbirate lahko med predmeti Uporaba IKT v naravoslovju in tehniki, Tehniška angleščina, Industrijska lastnina in podjetništvo, Športna vzgoja

2. semester

 • Matematika II
 • Fizika II
 • Praktikum iz fizike
 • Anorganska kemija
 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije
 • Kemijsko inženirstvo I

3. semester

 • Matematika III
 • Organska kemija
 • Kemijska termodinamika
 • Kvantna mehanika
 • Kemijska in procesna varnost
 • Splošni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti navedenimi pri 1. semestru

4. semester

 • Instrumentalne metode
 • Praktikum iz instrumentalnih metod
 • Kemijsko inženirstvo II
 • Fluidna mehanika
 • Materiali za inženirje
 • Strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Biotehnologija, Osnove okoljskega inženirstva, Polimerni materiali, Industrijska praksa

5. semester

 • Prenos toplote in snovi
 • Kemijsko reakcijsko inženirstvo
 • Kemijsko inženirska termodinamika
 • Produktno inženirstvo
 • Strokovni izbirni predmet (1)
 • Strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti, ki so navedeni pri 4. semestru, pa tudi med predmeti Osnove polimernega inženirstva, Sodobne metode karakterizacije materialov, Praktikum iz materialov, Mehanske in hidrodinamske operacije.

6. semester

 • Separacijski procesi
 • Praktikum iz kemijskega inženirstva
 • Diplomsko delo
Personal tools