Kadherin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Kadherini so transmembranski proteini, ki omogočajo celične povezave in imajo temeljno vlogo v normalnem razvoju. Sodelujejo pri vzdrževanju ustreznih stikov med celicami. Kadherin je ponavadi sestavljen iz petih tandemsko ponavljajočih se zunajceličnih domen, enega membranskega segmenta in citoplazemske regije. Njihovo delovanje je odvisno od kalcija.

Kadherini se največkrat med seboj povezujejo v monotipične medcelične povezave, mogoče pa je tudi združevanje celic med različnimi molekulami kadherinov. Imajo vlogo tako receptorja kot liganda. Odgovorni so za celično razporejanje, ki je nujno za dodelitev različnih tipov celic na pravo mesto tekom razvoja. Imajo tudi temeljno vlogo pri vzdrževanju integritete večceličnih struktur.

Tipi

Kadherine lahko delimo v štiri skupine: clasični, desmosomski, protokadherini in neobičajni kadherini.

Klasični: Različne člane te skupine najdemo na različnih lokacijah:

  • CDH1 - E-kadherin (v epitelnem tkivu) (Skica Kadherin CDH1)
  • CDH2 - N-kadherin (v nevronih)
  • CDH2 - P-kadherin (v placenti)

Viri

http://calcium.uhnres.utoronto.ca/cadherin/pub_pages/general/intro_cadherins.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cadherin

Personal tools