Katepsin B

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

KATEPSIN B

simbol: CPSB , IUBMB encimska numenklatura:EC 3.4.22.1

Je znotrajcelični proteolizni encim iz skupine peptidaz, za katerega je značilno, da ga najdemo v celici v lizosomu. V aktivnem mestu ima aminokislino cistein. Nahaja se na 8p22 kromosomu in je sestavljen iz 12 ekosnov (kodirajoči odseki DNK znotraj določenega gena in ležijo med nekodirajočimi zaporedji). Kodiran je z enim genom pri ljudeh in pri drugih sesalcih. Katepsini spadajo med lizosomalne cisteinske proteinaze.

Izjemno pomembna vloga tega encima je pri invazivnem potencialu rakastih celic. Povišane vrednosti katepsina B so povezane z agresivnim tipom meningioma (tumor). Katepsina B in L skupaj z njihovima endogenima inhibitorjema, stefinoma A in B, sta tudi povezana z nastankom in napredovanjem raka, med drugimi tudi možganskih . Sposobnost tumorskih celic (TC) da invadirajo (napadejo) sosednje tkivo je značilna lastnost malignih tumorjev in je odvisna od kaskade proteoliznih dogodkov, ki vključujejo več vrst proteinaz, med njimi tudi matrične metaloproteinaze (MMP) in katepsine, kar rezultira v razgradnji izvenceličnega matriksa (ECM).

Slikovno gradivo

http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/CTSBID40202ch8p23.htmlViri

http://sl.wikipedia.org/wiki/Katepsin

http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/CTSBID40202ch8p23.html

http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?hgnc_id=2527

Personal tools