Katepsin D

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Katepsin D (CTSD)[Image:http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch5D5.htm], je normalen in pomemben sestavni del lizosomov, ki ga najdemo v skoraj vseh celicah in tkivih sesalcev. Njegova večinoma opisana funkcija je znotrajcelični katabolizem v lizosomskih delih, drugi psihološki učinki, vključujejo hormonsko in antigensko predelavo. Ima pomembno vlogo pri razgradnji beljakovin, proizvodnji biološko aktivnih proteinov in antigensko predelavo. Katepsin D je pomemben regulator apoptotskih procesov v celicah. Deluje na različnih stopnjah notranjih in zunanjih poti apoptoze[1].

Ta gen kodira lizosomsko proteinazo, sestavljeno iz dimer; disulfidno povezanih težkih in lahkih verig, tako proizvedene iz enega predhodnih proteinov. Ta proteinaza, ki je član družine peptidaz C1, je strukturno podobna pepsinu A, vendar je ožja. Transkripcija tega gena se lahko začne iz več lokacij, vključno tistih, ki so začetno mesto za estrogen – regulirani predpis.

Mutacije tega gena so vključeni v patogenezo številnih bolezni, vključno z rakom dojke in morda Alzheimerjeve bolezni.

Katepsin-D je asparaginska proteaza, ki je močno odvisna od protonacijskih dejavnih ostankov na mestu Asp in se aktivira pri pH 5 v endosome hepatocitov, kjer jih inzulin razgradi. Skupaj z Asp-protonaciji, nižji pH vodi tudi k konformacijskih stikal v katepsinu-D: terminal N segment proteaze se premakne iz aktivnega mesta, kot pH kapljice.


VIRI

http://en.wikipedia.org/wiki/Cathepsin_D

http://www.sinobiological.com/article.php?id=642&gclid=CJ2u4rS956UCFUWEzAod92nq0g

Personal tools