Kislina

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

BrØnstedova kislina je donor protonov, BrØnstedova baza pa je akceptor protonov. Reakcija med BrØnstedovo kislino in BrØnstedovo bazo je nevtralizacija.

Personal tools