Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

HER2 receptorji (člani družine ErbB) se nahajajo na površini celične membrane in spodbujajo rast normalnih, zdravih človeških celic v dojki. HER2 pozitivne celice z več receptorji kot običajne, izzovejo agresivnega raka dojk za katerim zboli od 20 do 30 % vseh žensk [1].

V reviji BMC cancer so nedavno objavili novost na področju nanotehnologije. Skupina raziskovalcev (NIST) je vezala protitelesa, piščančji imunoglobin Y(IgY), ki napadejo HER2 proteine, na kratke nanocevke [2]. Tako nanocevke kot imunoglobini imajo pomembno vlogo v selektivnem določanju HER2 tumorskih celic in uničevanju le teh. IgY imunoglobini reagirajo burno z HER2 tarčnim proteinom izraženim na tumorskih celicah, medtem ko se ne zmenijo za normalne celice z drugimi človeškimi proteini. Nanocevke so alotropi ogljika s cilindrično nanostrukturo, ki imajo edinstvene električne in optične lastnosti (so dobri prevodniki) s katerimi pripomorejo k lažjemu odkrivanju in uničevanju HER2 rakavih celic.Z infrardečo lasersko svetlobo pri valovni dolžini 785nm dobimo močan signal na področju nanocevk, ki ga identificiramo s pomočjo Ramanske spektroskopije. Če povečamo lasersko svetlobo na 808nm se bodo nanocevke sežgale in prav tako vse kar je vezano na njih, v tem primeru anti-HER2 imunoglobini.

S to metodo so učinkovito izkoreninili rakave celice, normalne celice pa so ostale nepoškodovane.

Personal tools