Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Petola je mikrobno-mineralna preproga, ki predstavlja dno kristalizacijskih bazenov. Za opazovanje strukture petole uporabljamo stereomikroskop (lupo). Pri delu smo uporabili aparaturo Leica MZ7.5 s kamero Dino-Eye v laboratoriju za kristalizacijo Katedre za biokemijo.

Za opazovanje členonožcev, ki so prisotni v petoli kot škodljivci, smo izvedli fiksacijo po navodilih, objavljenih na straneh Državne univerze v Oregonu, ZDA.

Personal tools