Molekularna imunologija z imunokemijo

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Predmet Molekularna imunologija z imunokemijo je do leta 2012 predavala prof. Vladka Čurin Šerbec. V letu 2012/13 bodo predmet predavali doc. dr. Marko Novinec, doc. dr. Gregor Gunčar in prof. dr. Marko Dolinar. Nekoliko drugačne bodo tudi vaje, ki jih boste izvajali na Katedri za biokemijo FKKT.

Predavanja bodo izvedena na osnovi knjige Kuby Immunology (7. izdaja) avtorjev J. Owen, J. Punt in S. Stranford. Kubyjeva imunologija je knjiga, po kateri je bil pred kakšnimi 25 leti pripravljen tudi slovenski učbenik prof. Marjana Vozlja (zadnja izdaja iz leta 2000).

Naslovi poglavij predavanj bodo usklajeni s poglavji v učbeniku.

Doc. Gunčar bo predaval poglavja Pregled imunskega sistema, Celice, organi in mikrookolje imunskega sistema, B- in T-receptorji, Citokini in kemokini, Prirojena imunost.

Prof. Dolinar bo predaval poglavja Sistem komplementa, Organizacija in izražanje genov za limfocitne receptorje, Poglavitni histokompatibilnostni kompleks in predstavitev antigena, Razvoj celic T in B.

Doc. Novinec bo predaval poglavja Aktivacija celic T in B, Imunost s posredovanjem celic in protiteles, Časovni in prostorski potek imunskega odgovora, Medicinska imunologija.

Vsak od treh predavateljev bo svojo snov predstavil v 15 urah predavanj, skupaj torej 45 ur.

Ocenjevanje

Izpit bo vključeval tudi kolokvijska vprašanja. V 1:55 h boste odgovorjali na tri sklope vprašanj iz teorije in en sklop vprašanj z vaj. Vsak sklop teoretičnih vprašanj bo predstavljal teme, ki so jih predavali trije predavatelji. Vsak od njih bo ocenih odgovore na svoja vprašanja, povprečje treh ocen pa bo osnova za izračun ocene iz teorije. Odgovore na vprašanja z vaj ocenjujejo asistenti. Na vprašanja vsakega od sklopov bo mogoče odgovoriti v 25 minutah.

Personal tools