Nevroligin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Nevroligin(NLGN) je protein (terciarna struktura molekule) na postsinaptični membrani, ki posreduje pri oblikovanju in vzdrževanju ter utrjevanju sinaptičnih stikov med nevroni. Nevroligini delujejo kot ligandi za β-nevreksine, ki se nahajajo v presinaptični membrani. Nevroligin in β-nevrexin povezujeta skupaj nevrone in tako omogočata funkcionalnost sinape. Poleg tega se nevroligini izražajo v človeških perifernih tkivih; bilo je ugotovljeno, da igrajo pomembno vlogo pri angiogenezi. Pri ljudeh so spremembe v genih, ki kodirajo nevroligine, povezane z avtizmom in drugimi kognitivnimi motnjami.


Contents

Izražanje in pomen

Nevroligine so našli tako pri vretenčarjih kot tudi pri nevretenčarjih, vključno z ljudmi. Tri gene za izražanje nevroligina so našli v miših in podganah, medtem ko ljudje izražajo pet genov, čebele izražajo pet gene. Dosedaj poznani geni za nevroligin v človeku vključujejo NLGN1 , NLGN2 , NLGN3 , NLGN4X in NLGN5 (znan tudi kot NLGN4Y ). Za vsak gen je bilo ugotovljeno , da ima edinstven vpliv na sinaptični prenos. Izražanje nevroliginov se lahko razlikuje med vrstami. Pri ljudeh je izražanje nevroligina 1 nizko že pred rojstvom in se nato poveča nekaj dni po rojstvu ter ostaja visoko skozi odraslost. Neuroligin 2 v glavnem deluje v inhibitornih sinapsah v CŽS, vendar pa je lahko pri miših in ljudeh izražen tudi v nekaterih tkivih. Nevroligin 3 je izražen v CŽS nevronov, kot tudi v različnih glia celicah pri miših in podganah in v možganih, srcu, skeletnih mišicah pri ljudeh. Nevroligin 4X najdemo le pri ljudeh. Neuroligin 5 (ali 4Y) se nahaja na kromosomu Y in se nevroligina 4X razlikuje le v19 aminokislinah. Pomen nevroligina so analizirali tudi na miših, pri katerih so manjkali deli zapisov za vse tri najpomembnejše oblike nevroligina. Ugotovili so da miši, ki nimajo povsem izraženih nevrolinov umrejo kmalu po rojstvu zaradi odpovedi dihal, čeprav imajo normalno razvite sinaptične povezave do možganov. Respiratorna odpoved je posledica močno zmanjšanega prenosa signalov preko sinaps do možganskega centra, ki nadzorujejo dihanje. Podatki kažejo, da so nevroligini bistvenega pomena za pravilno delovanje sinapse.


Delovanje z Nevreksinom

Nevreksin in nevroligin sodelujeta pri zbiranju in vzdrževanju molekul v citoskeletu, ki so potrebne za lociranje sinaptičnih veziklov. Nevreksin je nujno potreben za vzdrževanje Ca2 + kanalov, ki so potrebni za sprostitev veziklov, medtem ko nevroligin veže nevreksin, da ta lahko lokalizira potrebne nevrotransmiterske receptorje in proteine za postsinaptične celice. Na postsinaptičnem mestu so nevroligini povezani s specializiranimi proteini, ki spodbujajo posebne nevrotransmiterske receptorje in kanale. Ker vse sinapse v razvoju vsebujejo nevreksine in nevroligine, lahko celice v razvoju ustvarjajo različne povezave do drugih celic.


Povezava z avtizmom

Različne genetske spremembe na genskem zapisu za nevroligin so povezane z avtističnimi motnjami. V študijah, opravljenih pri bolnikih z avtizmom, so odkrili mutacije na NLGN 3 in 4 NLGN genih. Te mutacije vplivajo na način delovanja nevroliginov in motjo prenos signalov v sinapsah.

Viri

1.Neuroligin, Wikipedia

2.N. Brose: Synaptogenesis, Neuroligins, and Autism

3.Bemben, M in sod., 2013. CaMKII phosphorylation of neuroligin-1 regulates excitatory synapses. Nature neuroscience.

4.Craig, A. M. in Kang, Y., 2007. Neurexin-neuroligin signaling in synapse development, Current opinion in neurobiology. ScienceDirect.

Personal tools