Nikotinamid

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

NIKOTINAMID je koencim. Koencimi so organske ali koordinacijske spojine, ki pomagajo encimu katalizirati reakcijo. Lahko sprejemajo atome, ki jih oddaja substrat ali oddajajo atome, ki jih substrat sprejema. Vloga koencimov je pri katalizatorju encimskih reakcij ključnega pomena, saj pri nekaterih encimih proteinski del ne zadostuje za popolno reaktivnost. Tako encimi potrebujejo pomoč koencimov, da lahko reakcija poteče. Koencimi uvrščamo med KOFAKTORJE – gre za širšo skupino molekul, ki poleg koencimov vključujejo še kovinske ione, kot so Zn2+,Mg2+ in Cu2+, ki pomagajo katalizirati reakcijo tako, da ustvarijo most med encimom in substratom. Največkrat so koencimi pridobljeni iz VITAMINOV. Takšna sta tudi dva od najpomembnejših koencimov v celičnem metabolizmu, NADH (nikotinamid adenin dinukleotid) in NADPH (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat); oba vsebujeta vitamin B, natančneje nikotinsko kislino, ki deluje kot nosilec elektronov. NADH, NADPH, sta pomembna pri reakciji oksidoredukcije. Pomanjkanje nikotinamida povzroči PELAGRO (ital: pelle agra = groba (raskava) koža) (1915). Simptomi pelagre so: (3D = dermatitis, diareja, demenca). Pelagra je endemična v deželah, kjer je koruza glavna hrana. Nikotinamid najdemo v kvasu, jetrih, mesu in polnozrnatem kruhu. Dnevna potreba pri človeku je 15-20 mg na dan. NADH je pomemben predvsem v dihalni verigi, NADPH pa predvsem v biosintezi različnih naravnih produktov. V organizmu se lahko sintetizira iz triptofana. Nikotinamid je skupaj z nikotinsko kislino in estri nikotinske kisline VAZODILATATOR.

Viri:- Kofaktorji http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/571cofactor.html

- Boyer, R. ([2002] 2005). Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, str. 157-160, 407-408, 534-535, 529-532, 427-432, 500-501, 432, 405, 384-385, ISBN 961-242-041-6 (COBISS)

- Kapun-Dolinar, A. (2001) Mikrobiologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 72-89. ISBN 961-234-389-6 (COBISS) - Lehninger, A. L. (1982). Principles of Biochemistry, 6. ponatis. New York: Worth Publishers, Inc., str. 215-218; 538-561; 606-621. ISBN 0-87901-136-X (COBISS)

Personal tools