Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Med mejozo pri moških miškah,sta spolna kromosoma X in Y transkripcijsko utišana, precejšno stopnja represije pa obdržita tudi po mejozi (PSCR). Iz prejšnjih študij mišk z delecijami na dolgi ročici Y kromosoma (MSYq)so sklepali, da ta regija vsebuje gene potrebne za PSCR in diferencijacijo spermatid,vendar študij njihove funkcije ni bil mogoč s tradicionalnimi metodami, saj gre za gene prisotne v več kopijah (več kot 40 vsak). Znanstveniki so zato vzredili transgenske miške , ki producirajo takšno siRNA,da specifično veže transkript Sly gena, kar onemogoči translacijo. Šlo je za prvo uspešno ciljano onesposobitev gena, ki se pojavlja v več kopijah. Pri teh miškah z onesposobljenim Sly genom pride do derepresije,torej zvišanja ravni ekspresije genov na spolnih kromosomih, resnih motenj pri diferenciaciji spermatid (skoraj sterilnosti) ter nepravilnih represivnih oznak na spolnem kromatinu. Takšen fenotip je posledica derepresije genov na spolnih kromosomih, ki sledi pomanjkanju Sly gena. Ugotovili so, da je prav pomanjkanje Sly temeljni razlog za spekter anomalij, ki je bil že pred 17 leti opisan pri miškah z delecijami na MSYq. Protein SLY ima torej vodilno vlogo pri PSCR. Avtorji predlagajo tudi,da je pomnožitev spolno vezanih genov izražanih v spermatidah pri miškah posledica okrepitve PSCR, ki je sledila pomnožitvi gena Sly.

Personal tools