Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

CRP je protein, ki ga proizvajajo jetra kot odziv na različna vnetja. Najdemo ga v krvnem serumu, kjer predstavlja manj kot 1/60000 vseh serumskih proteinov pri človeku.

Raziskave so pokazale, da povečana koncentracija CRP v krvi vpliva na nevarnost kardiovaskularnih bolezni, med njimi tudi srčne kapi. Tako koncentracija med 1 in 3 mg/L nakazuje zmerno, koncentracija višja od 3mg/L pa visoko tveganje za tovrstne bolezni.

Do sedaj so v klinične namene za določanje koncentracije CRP v krvi uporabljali hsCRP test. Vendar za ta test ne obstaja referenčni material; vzorci človeškega seruma z natančno določenimi koncentracijami proteina za vsako od stopenj tveganja. Razlog za to, je v tem, da je koncentracija proteina v krvi tako nizka, da jo ne moremo določiti niti z masno spektroskopijo.

Erick Kilpatrick in David Bunk iz NIST (National institute of standards and technology) pa sta v reviji Analytical Chemistry predstavila prve korake k razvoju referenčnega materiala, s pomočjo katerega bi lažje ocenila natančnost hsCRP testa. Kot izolacijsko metodo sta uporabila afinitetno čiščenje. V normalni človeški serum sta dodala polistirenske kroglice na katerih so bili vezani CRP-antigeni. Protein se je vezal na antigene, kar omogoča enostavno izolacijo proteina iz seruma. Da pa bi se prepričala da ta metoda res deluje sta sintetizirala umeten protein z izotopom C15 in ugotovitve primerjala s prvotnim poskusom.

Personal tools