Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

WGA (ojačitev celega genoma) v forenzični genetiki lahko odpravi tehnične omejitve, ki izhajajo iz majhne količine genomske DNA (gDNA). Cilj raziskave je bil oceniti uporabnost MDA za forenzično genotipizacijo SNP (malih jedernih proteinov), s primerjalno analizo genomskih in razširjenih vzorcev DNA.

Verižna reakcija s polimerazo v realnem času predstavlja nadgradno prejšnega PCR Omogoča merjenje količine produkta v vsakem ciklu med reakcijo. Pomnoženvaje in detekcija potekata sočasno in temeljita na merjenju fluorescence. Metoda PCR v realnem času omogoča tako merjenje nastalega podukta v eksponentni fazi PCR reakcije. Vtej fazi prav tako določimo pražno fluorescenco, ki predstavlja odziv, kjer je intenziteta odziva značilno višja od odzadja.

1, 0.1 in 0.01 ng razredčine vzorcev DNA-ja so vnesli na 26-SNPs plošče: . Genomski DNA vzorci so pokazali 0% PCR možnosti neuspeha za vse tri razredčine, medtem ko je bila stopnja napake PCR pomnoženih-ojačanih DNK (aDNA) vzorcev 0% za 1 ng in 0,1 ng razredčitve in 0,077% za redčenje 0,01 ng

Primerjalna analiza ojačanih in genomskih DNA vzorcev je pokazala, da bi lahko bilo veliko število SNP natančno natipkana že od samo 0,01 ng predloge. Ugotovili so, da je bila natančnost MDA merjenja le malo nižja od tistih za testiranje genomske DNA Taka učinkovitost in natančnost SNP tipizacije pomnoženega DNA kažejo, da lahko MDA ustvari tudi velike količine genomske DNA iz minimalne količine začetne DNA

Personal tools