Oksaloacetat

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

OKSALOACETAT- je ključna sestavina v procesih celične presnove in predstavlja substrat ali intermediat pri tako osnovnih procesih, kot so glikoliza, glikoneogeneza in ciklus citronske kisline .

Je intermediat citratnega ciklusa. Tesno je povezan z metabolizmom aminokislin, glukoze in piruvata. Oksaloacetat predstavlja vstopno mesto za metabolizem ogljikovega ogrodja aminokislin aspartata in asparagina ter se lahko (preko piruvata in fosfoenolpiruvata) uporabi tudi v glukoneogezi. Oksaloacetat se s pomočjo encima transaminaza, ki prenese amino skupino iz glutamata na oksaloacetat, pretvori v aspartat .

Oksaloacetat sodeluje v procesu sinteze glukoze v jetrih in ledvicah (glukoneogeneza) v času, ko se zaloge glikogena izčrpajo. V procesu glukoneogeneze iz prekurzorskih molekul, kot so alanin, glicerol in oksaloacetat, nastanejo ogljikovi hidrati. Presežni ogljikovi hidrati, npr. glukoza, se skladiščijo v obliki glikogena. Pomemben je tudi pri sintezi maščobnih kislin. Reakcije potekajo v mitohondriju. Acetil-CoA reagira z oksaloacetatom in pri tem nastane citrat..Sam acetil-CoA ne more preiti skozi notranjo mitohondrijsko membrano, zato se skupaj z oksaloacetatom združi v citrat. Ko citrat preide v citosol razpade, nastaneta oksaloacetat, ki se vrne v mitohondrij ter acetil-CoA.


Slika


Viri in literatura:

-http://sl.wikipedia.org/wiki/Glutaminska_kislina

-http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Asparagin

Personal tools