Pepsin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Pepsin je prebavni encim. Njegova glavna naloga je razgradnja beljakovin do polipeptidov. Prebavo beljakovinske hrane prične v želodcu. Je endopeptidaza, kar pomeni, da cepi peptidne vezi znotraj oziroma na sredini molekule in nikoli na njenih koncih.

Izločajo ga posebne žleze v steni želodca v obliki prekurzorja, pepsinogena. Pepsinogen je pepsin s 44 dodatnimi aminokislinami. Ko pepsinogen v želodcu pride v stik s HCl, te dodatne aminokisline odpadejo in nastane aktiven pepsin. Izločanje pepsinogena stimulira hormon gastrin, ki se v kri izloči kot odziv na hranjenje.

Kemično je pepsin fosfoprotein z enojno verigo (327 aminokislin; 34,5 kd), ki nastaja z avtokatalizo iz zimogena preko pepsinogena (42,5 kd). Pri tem procesu nastaja peptid, ki je inhibitor pepsina in mora biti zato razgrajen.


AKTIVNOST

Pepsin je zelo aktiven v kislem okolju (nizek pH), med 37°C in 42°C. Zaradi tega je aktiven v želodcu, kjer je pH od 1,5 do 2. Najbolj dejaven je pri pH 2,0, ter je neaktiven pri pH 6,5 in več, vendar do pH 8,0 še ni popolnoma denaturiran. Pri visoki pH vrednosti, lahko povzoči različne bolezni povezane z grlom in žrelom, ter poškodbe želodčne sluznice.


ZGODOVINA

Leta 1836 je pepsin odkril nemški citolog in histolog Theodor Schwann, ki je prav tako skoval ime iz grške besede pepsis, kar pomeni prebavo. Znanstveniki so v tem času začeli odkrivati številne biokemične spojine, ki igrajo pomembno vlogo v bioloških procesih, pepsin pa je bil eden izmed njih. Pepsin je bil najden v živalskem želodcu in je bil prvi odkriti živalski encim.


VIRI

-Boyer, R.,Temelji biokemije. Ljubljana, Študentska založba, 2005

-https://en.wikipedia.org/wiki/Pepsin

-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/450873/pepsin

-Slovenski medicinski e-slovar; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Lek d. d.

-Strah, Silva, Encimi in njihova vloga v predelavi živil: diplomska naloga, Ljubljana: [S. Strah], 1999


ZUNANJE POVEZAVE

-http://www.worthington-biochem.com/pm/default.html

-http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/analytical-enzymes/pepsin.html

-http://www.infoplease.com/encyclopedia/science/pepsin.html

-https://www.youtube.com/watch?v=W5EWhhozg_0

Personal tools