Pirimidini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

PIRIMIDINI

Najdemo jih v nukleinskih kislinah (NK). NK so sestavljene iz fosfata, sladkorja (riboza ali deoksiriboza) in organske dušikove baze. Dušikove baze se delijo na purine in pirimidine. Purini so adenin, gvanin, hipoksantin in ksantin.

Pirimidini so:

  • uracil = 2,4-dioksipirimidin
  • timin = 2,4-dioksi-5-metilpirimidin
  • citozin = 2-oksi-4-aminopirimidin
  • in nekateri drugi, ki jih redko srečamo v NA oz. niso del NA

Timin oz. uracil se z adeninom poveže z dvema vodikovima vezema, citozin pa z gvaninom s tremi. Purini imajo povezan 5- in 6-členski obroč, pirimidini pa imajo le en 6-členski obroč, ki vsebuje N. So organske aromatske baze, struktorno pa so podobne benzenu in fenolu.

Purini in pirimidini se lahko sintetizirajo na novo ali pa se obnavljajo iz katabolizma.

SINTEZA PIRIMIDINOV

Sinteza se začne z spajanjem glutamina, dveh molekul ATP in bikarbonata do glutamata, dveh ADP in NH2CO2PO3. Aspartat nato reagira z karbo-amonijevim fosfatom v karbo-amonijev aspartat. Nato se spremeni struktura molekule, odda CO2 in porabijo se 4 molekule ATP, da nastane UTP, za nastanek CTP pa je potrebna še ena molekula ATP.

Derivati pirimidinov so manjša skupina naravnih barvil.


POVEZAVE


VIRI:

Personal tools