Pirofosfataza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Pirofosfataza je acidna anhidridna hidrolaza, vrsta encimov, ki katalizira hidrolizo vezi anhidridnih kislin in deluje na difosfatne vezi.

Contents

Delitev

Pirofosfataze delimo na tiamin pirofosfataze(TPP) in na anorganske pirofosfataze.

Tiamin pirofsfataza

TPP cepi tiamin pirofosfate, znane tudi kot tiamin ali vitamin B1. Tiamin je prisoten v vseh živih sistemih, v katerih katalizira številne biokemične reakcije.

Anorganska pirofosfataza

Anorganske pirofosfataze (pirofosfataze) so encimi, ki katalizirajo hidrolizo ene molekule pirofasfata v dva hidrogen fosfatna iona.

P2O7-4 H2O → 2HPO4-2

Pirofosfataza je stranski produkt reakcij DNA in RNA polimeraze, kakor tudi drugih encimskih reakcij. Zavira sintezo nukleinskih kislin v procesu, imenovanem pirofosforoliza, ki odpravi polimerizacijo in zavira sintezo DNA in RNA. Je del DNA/RNA sinteze in vivo, kar naredi polimerizacijo v glavnem nepovratno in sicer z odstranitvijo pirofosfatov.


[1] Pirofosfataza, izolirana iz Thermococcus litoralis, vsebuje skupno 174 aminokislinskih ostankov. Čeprav nam človeške oblike tega encima še ni uspelo izolirati, so pa identificirali 1,23 kilobazni (Kb) odsek cDNA, ki kodira 32 kDa velik protein, 94% identičen govejim anorganski pirofosfatazi.


Ti encimi imajo prav tako bistveno vlogo v metabolizi lipidov.

Viri


http://www.affymetrix.com/estore/browse/brand/usb/product.jsp?productId=131330#1_1
http://de.wikipedia.org/wiki/Thiaminpyrophosphat
http://de.wikipedia.org/wiki/Diphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_pyrophosphatase
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inorganic_pyrophosphatase.png

Dodatne (zanimive) povezave

E450: [2] Vitamin B1: [3]

Personal tools