Proteasom

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Proteasomi so proteinski kompleksi v celicah evkariontov in arhej, nahajajo pa se tudi v celicah nekaterih bakterij. Pri evkariontih jih najdemo v jedru in v citoplazmi. Njihova glavna naloga je razgradnja odvečnih, poškodovanih in nepotrebnih proteinov s protolizo (kemično reakcijo, ki cepi peptidno vez). Proteasomi so del glavnega mehanizma celice za uravnavanje koncentracije različnih proteinov in razgradnjo neuporabnih, poškodovanih ali odvečnih proteinov.

Razgrajujejo vse proteine, ki so označeni s proteinom ubikvitinom. To majhen protein, ki se veže s pomočjo posebnega encima, ubikvitin ligaze, na protein, ki je bil prepoznan kot poškodovan, odvečen oz. kakorkoli drugače neuporaben za celico. Takoj, ko se na tak protein veže ena sama molekula ubikvitina je to znak za ostale ubikvitin ligaze, da vežejo na isti protein še več molekul ubikvitina. Rezultat tega je poliubikvitinska veriga vezana na molekulo proteina. Proteasom prepozna protein kot označen, če so nanj vezane vsaj štiri molekule ubikvitina. Ubikvitinacija proteinov poteka le pri evkariontih, proteasomi prokariontov prepoznavajo proteine za razgradnjo na drugačen način, pri katerem ubikvitin ni potreben.

Proteasom ima cilindrično strukturo, ki vsebuje štiri obroče. Vsak obroč je sestavljen iz sedmih samostojnih proteinov. Notranja obroča sta zgrajena iz sedmih β-podenot, ki imajo od tri do sedem proteazno aktivnih mest. Pri evkariontih so proteini, ki sestavljajo α in β podenote različni med sabo, pri prokariontih pa so vsi proteini, ki sestavljajo α podenoto identični med sabo in vsi proteini β podenote identični med sabo.

Slika 1: Model zgradbe prostasoma prokariontov: http://en.wikipedia.org/wiki/File:1G0U_subunits_sideview.png

Slika 2: Struktura Proteasoma: http://en.wikipedia.org/wiki/File:26S_proteasome_structure.jpg

Silka 3: Shema delovanja evkariontskega proteasoma: https://www.google.si/search?q=proteasome&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PkTiUsDiM6SnyQO-0IGwCw&ved=0CEMQsAQ&biw=1600&bih=755#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9ZDfRhV8bKdSDM%253A%3BXq9j3FhPyXqtRM%3Bhttp%253A%252F%252Fusers.rcn.com%252Fjkimball.ma.ultranet%252FBiologyPages%252FP%252Fproteasome.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fusers.rc

Viri:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Proteasome

-http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Proteasome.html

-Temelji biokemije / Rodney Boyer ; (prevajalci Veronika Abram ... et al.), Študentska založba 2005, Ljubljana

Personal tools