Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Proteorodopsini so fotoaktivni retiniliden proteini, ki se nahajajo v morskih bakterijah. To so v membrano vgrajene protonske črpalke, ki delujejo na svetlobo. Čeprav je funkcija proteorodopsina kot protonske črpalke že dobro znana pa je njegova specifična vloga v morskih bakterijah še neraziskana.

Znanstveniki so poskušali z eksperimenti dokazati vlogo proteorodopsina v morskih bakterijah AND4 iz rodu Vibrio, v času stradanja. Primerjali so odziv in preživetje bakterij v času stradanja v temi in na svetlobi. Eksperiment v mediju, ki je vseboval hranljive snovi, ni pokazal razlike v rasti celic na svetlobi ali v temi. Zatem so bakterije prenesli v medij, ki ni vseboval hranljivih snovi. Ugotovili so, da so si bakterije, inkubirane na svetlobi, opomogle veliko hitreje, kot pa bakterije inkubirane v temi. S tem so dokazali, da proteorodopsin oskrbuje fiziološke mehanizme, ki omogočajo morskim bakterijam AND4 preživeti s pomočjo svetlobe v času stradanja.

Vendar pa nadaljnji eksperimenti z ostalimi morski bakterijami, ki so tudi vsebovale proteorodopsin - nekatere flavobakterije in bakterije Ubiquitous SAR11 ter SAR92 – niso pokazali enakih rezultatov. Ugotovili so, da svetloba nima vpliva na rast bakterij, vendar pa je v prisotnosti svetlobe proteorodopsin pri teh bakterijah bolj izražen. Te ugotovitve kažejo, da bi lahko proteorodpsin v nekaterih drugih morskih bakterijah igral ključno vlogo tudi pri drugih funkcijah, kot samo pri njihovi rasti.

Personal tools