Protonske črpalke

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Protonske črpalke so membranski proteini, ki omogočajo prenos proteinov skozi celično membrano. Pri tem gre za aktivni transport, kar pomeni, da se protoni prenašajo s področja z nižjo koncentracijo preko membrane na področje z višjo koncentracijo. Za to pa je potreben vložek energije v obliki molekul adenozin trifosfata (ATP). Bistvo delovanja protonskih črpalk je v tem, da energijo molekule ATP pretvori v elektrokemijski potencial, ki se lahko porabi za druge celične procese.

Tudi v procesu celičnega dihanja deluje protonska črpalka, ki s črpanjem protonom iz notranjosti mitohondrija[1] v prostor med zunanjo in notranjo membrano ustvari koncentracijski gradient in s tem elektrokemijski potencial, ki deluje kot „baterija“ za shranjevanje energije v celici.

Viri in literatura:

Boyer R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005. Knjižna zbirka Scripta. ISBN 961-242-041-6

Wikipedija. Članek: Proton Pump. (Zadnja objava 5. november 2011 ob 23:05) http://en.wikipedia.org/wiki/Proton_pump

Povezave

http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120068/bio05.swf::Proton%20Pump

http://www.svarog.si/biologija/MSS/index.php?page_id=10959

Personal tools